Kinderorthopedie

Per oktober 2021 wordt de behandeling van kinderen met een klompvoet vastgelegd inde klompvoetregistratie. Met deze registratie creëren we meer inzicht in de epidemiologie van klompvoetaandoeningen. Daarnaast gebruiken we de gegevens om de kwaliteit van de kinderorthopedische zorg verder te verbeteren, zodat het behandelresultaat optimaal is.

De registratie maakt het voor de zorgaanbieder mogelijk om de patiënt vanaf de babyfase tot 18- jarige leeftijd te volgen en het resultaat van de behandeling te meten. De privacygegevens zijn zeer goed beschermd, zodat alleen de behandelend arts weet welke patiënt het betreft. Uiteraard zal de privacy van de zorgverlener en van de patiënt bij elke verdere analyse van de resultaten compleet geanonimiseerd en gewaarborgd zijn. In onze privacy statements staat beschreven hoe dit precies werkt.

Op termijn maken we voor de betrokken orthopeden via het LROI-dashboard de eigen kwaliteit van zorg inzichtelijk en vergelijken we deze met de zorg geleverd door andere zorgaanbieders. Op deze manier kan een leer- en verbetertraject gestart worden, zowel intern als tussen verschillende zorgaanbieders.

Inclusiecriteria

Alle kinderen geboren na 1 oktober 2021 met een klompvoet.

Registratiemomenten

Er zijn diverse meetmomenten waarop de behandeling van de patiënt wordt vastgelegd (registratieformulieren vernieuwd per 1 januari 2024, bekijk hier de wijzigingen).
- Initiële beoordeling: bij het eerste moment waarop de patiënt met de klompvoet onder behandeling komt;
- Einde gipsbehandeling;
- Follow-up op 1-jarige leeftijd;
- Follow-up op 4, 10 en 18-jarige leeftijd;
- Relapse: bij een relapse van de klompvoet.

Voor al deze momenten is er een eigen registratieformulier. Klik op de bijlagen om het registratieformulier te downloaden.

Invoeren

Voor de kinderorthopedische registratie hebben we binnen de LROI-applicatie een eigen portaal aangemaakt. In onze algemene handleiding staat beschreven hoe u de data kunt invoeren.
Bevoegde zorgverleners kunnen een account aanvragen voor de kinderorthopedische registratie.

Versturen van gegevens uit EPD

Het is mogelijk om gegevens vanuit uw elektronische patiëntendossier (EPD) in batch naar de LROI te sturen. Voor deze optie is een zogenaamde databroker ontwikkeld, waarmee de aanlevering (en een aantal controles op datakwaliteit) geautomatiseerd kan worden uitgevoerd. De databroker voor de kinderorthopedische registratie wordt op dit moment nog ontwikkeld. De datadictionary en XSD (met specificaties) voor de XML kunt u opvragen via lroi@orthopeden.org.

Bent u patiënt of ouder van een kind met een klompvoet?

De ontwikkeling van deze registratie is een initiatief van de NOV-werkgroep kinderorthopedie en wordt gesteund door de Stichting Klompvoet Nederland. Voor meer informatie over klompvoeten kunt u terecht op de website van Stichting Klompvoet Nederland.Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.