Landelijk ImplantatenRegister (LIR)

Met ingang van 1 januari 2020 wordt het Landelijk Implantaten Register (LIR) onderhouden door het CIBG, de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van VWS. Alle zorgaanbieders zijn vanaf deze datum wettelijk verplicht om implantaatgegevens rechtstreeks bij het LIR aan te leveren. Dit kan automatisch via het EPD of handmatig via een invoerportaal.

Registratie van gewrichtsimplantaten
De gegevens over gewrichtsimplantaten worden ook al vastgelegd in de Landelijke Registratie Orthopedische Interventies (LROI). Het doel hiervan is - onder andere - om meer inzicht te krijgen in de prestatie van gewrichtsimplantaten. Als een zorgaanbieder nog geen implantaatgegevens kan aanleveren via het EPD, kunnen de gewrichtsimplantaten via de LROI aangeleverd worden aan het LIR.
De LROI stelt hiervoor een portaal beschikbaar waarin de zorgaanbieder de gegevens van gewrichtsimplantaten kan ophalen en via FHIR naar het LIR kan sturen. De zorgaanbieder is immers in de nieuwe regeling formeel de aanleverende partij (via uw UZI certificaat). Er kan (kosteloos) gebruikgemaakt worden van dit LROI portaal totdat de zorgaanbieder de aanlevering via het EPD heeft geregeld. U kunt uw ziekenhuis aanmelden via lroi@orthopeden.org.

Global Data Synchronisation Network (GDSN)
De aanlevering van gewrichtsimplantaten van LROI naar LIR is een technische oplossing. Alle zorgaanbieders moeten ook aangesloten zijn bij het Global Data Synchronisation Network (GDSN). Via dit netwerk moeten de fabrikanten - waarvan de zorgaanbieder implantaten afneemt - de informatie over deze implantaten naar de zorgaanbieder én naar het LIR sturen. Als het implantaat niet is aangemeld bij het LIR, kan de zorgaanbieder het implantaat ook niet aanleveren bij het LIR. Iedere zorgaanbieder is zelf verantwoordelijk om deze koppeling tot stand te brengen en moet de fabrikant ervan op de hoogte brengen dat de informatie ook bij het LIR moet worden aangemeld. Bekijk de illustratie.

Heeft u vragen over GDSN of de status van de leveranciers, neem dan contact op met GS1 Nederland healthcare@gs1.nl.


Veelgestelde vragen

Kan de NOV of LROI de koppeling met GDSN voor ons ziekenhuis tot stand brengen?

Nee dat kan helaas niet. Het GDSN-netwerk is een communicatienetwerk tussen de fabrikant en de klant (het ziekenhuis). De NOV en LROI hebben geen klantenrelatie met de fabrikant.

Als ons ziekenhuis via het EPD aanlevert aan het LIR, hoeven we de LROI dan niet meer te vullen?

Het LIR is geschikt voor de tracering van implantaten, maar biedt geen mogelijkheid om de kwaliteit van deze gegevens te monitoren. De LROI is een kwaliteitsregister en is bedoeld voor interne kwaliteitscontrole en signalering. Er worden veel meer variabelen geregistreerd in de LROI. Het LIR is dus zeker geen vervanging van de LROI!

Van welke implantaten moeten wij de gegevens registreren in het LIR?

Vooralsnog moeten de implantaten van de inclusielijst geregistreerd worden in het LIR. Dit zijn de implantaten met de hoogste gezondheidsrisico’s, de Klasse III implantaten. Op termijn zal deze inclusielijst worden uitgebreid. U vindt de inclusielijst op de website van het ministerie van VWS.

Staan er al gegevens in het LIR?

Vanaf april 2015 leveren de vier implantaatregistraties (cardiologen, plastisch chirurgen, gynaecologen en orthopeden) de gegevens via de implantaatregistraties aan bij het LIR. Vanaf 1-1-2020 moet deze informatie vanuit de ziekenhuizen zelf komen.

Kan LROI de implantaatgegevens niet direct doorsturen naar het LIR?

Dat is niet mogelijk. De gegevens moeten ondertekend worden door het ziekenhuis met een zogenaamd UZI-certificaat. Het ziekenhuis zelf moet dus de afzender zijn van de gegevens.

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.