Onderzoek met LROI

De LROI stelt gegevens beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek om de kwaliteit van de orthopedische zorg te optimaliseren. Hierbij houden we ons uiteraard aan de daarvoor geldende regels. Dit betekent o.a. dat de LROI de informatie anonimiseert als dat vanuit privacy- of mededingingsoptiek noodzakelijk is.

Iedereen kan een aanvraag indienen voor data uit de LROI. De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) toetst deze en brengt advies uit aan het LROI-bestuur. Gewone NOV-leden kunnen bovendien LROI-subsidie aanvragen voor projecten van enkele maanden tot drie jaar.

Contact
lroi@orthopeden.org

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.