LROI-subsidie

De Stichting LROI stelt subsidie beschikbaar voor het uitvoeren van orthopedisch wetenschappelijk onderzoek. De doelstellingen zijn het bevorderen van de kwaliteit van het orthopedisch handelen en het borgen van de patiëntveiligheid.

NOV-leden kunnen (al dan niet samen met buitengewone NOV leden) financiering aanvragen voor onderzoeken gebaseerd op LROI-data.

Dit jaar is de focus weer breed en mogen er onderzoeksprojecten ingediend worden over prothesiologie op basis van LROI-data. 

Het topic voor de LROI subsidie ronde 2025 is:
LROI-data als bron voor prothesiologie-onderzoek met grote maatschappelijke impact

Criteria waaraan een LROI-subsidie projectvoorstel moet voldoen:

 • Gebruik van LROI-data 
 • Passend in het topic 
 • Wetenschappelijke kwaliteit 
 • Klinische relevantie (relevantie voor de orthopedische zorg) 
 • Maatschappelijke relevantie 
 • Relevantie voor de patiënt 
 • Looptijd projecten 12-24 maanden 
 • Trackrecord projectgroep 
 • Haalbaarheid  
Procedure subsidieronde 2025
 • In de Voorwaarden LROI subsidie staan de volledige voorwaarden en de procedure beschreven. Deze voorwaarden zijn beschikbaar via MijnNOV (knoppen Interne berichten NOV / Documenten). De voorwaarden blijven beschikbaar gedurende de gehele beoordelingsprocedure.
 • Projectaanvragen moeten worden ingediend via het LROI Grant Application Form en LROI Grant Application Budget Form van de LROI.
  U dient het Grant Application Form als PDF in te sturen. De deadline voor het indienen van projectaanvragen is vrijdag 5 april 2024 om 14.00 uur.
 • Een toelichting bij het invullen van het LROI Grant Application Form vindt u hier.
 • Na het verstrijken van de deadline bespreekt de Subcommissie LROI-subsidie de projectaanvragen en referenten beoordelen deze. Aansluitend is er een wederhoorfase.
 • De referenten beoordelen de aangepaste projectvoorstellen en een geprioriteerde lijst van projecten wordt opgesteld door de Subcommissie LROI-subsidie.
 • Het bestuur van de LROI besluit over de toekenning van subsidie voor projectaanvragen.


U leest meer over de beoordelingsprocedure in de Samenvatting beoordeling projectvoorstellen LROI onderzoekssubsidie.

Tijdspad subsidieronde 2025
 • Eind december 2023: opening aanvraag LROI-subsidieronde 2025
 • 5 april 2024 14.00 uur: deadline indienen aanvraag LROI-subsidieronde 2025
 • Eind december 2024: bekendmaking honoreringen
 • 1 juni 2025: start gesubsidieerde projecten
Contact

Liza van Steenbergen, lroi@orthopeden.org, (073) 700 34 20

Artikel over de rol van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) bij subsidie-aanvragenBeschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.