Datakwaliteit

We hebben de volgende projecten om de kwaliteit van de LROI te optimaliseren:

Compleetheid registraties

Wat: Vergelijken van het aantal ingrepen in de LROI met informatie uit elk ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS).Terugkoppeling: De compleetheid wordt teruggekoppeld naar de zorgaanbieders en bij de kwaliteitsvisitaties beoordeeld.Wanneer: Jaarlijks tussen april en september.

Compleetheid zorgaanbieders

Wat: Ieder jaar komen er nieuwe zorgaanbieders bij die prothesen plaatsen. Om te kunnen controleren of er zorgaanbieders zijn die nog niet in de LROI registreren, vergelijken we de zorgaanbieders in de LROI met alle zorgaanbieders die een gewrichtsprothese-ingreep hebben gedeclareerd. Deze controle wordt gedaan met gegevens van Vektis.Terugkoppeling: Als er zorgaanbieders zijn die nog niet in de LROI registreren, schrijven we die aan.Wanneer: Jaarlijks tussen juli en augustus.

Volledigheid

Wat: Het aantal registraties waarbij alle variabelen zijn gevuld.Terugkoppeling: De volledigheid van de registratie kan per variabele en voor de gehele registratie worden bekeken op het LROI dashboard.Wanneer: Continu.

Classificatie artikelnummers

Wat: Het actief bekijken van artikelnummers die niet worden herkend en informeren van zorgaanbieders om eventuele onbekende artikelnummers door te geven. Door deze onbekende artikelnummers op te vragen bij de betreffende fabrikanten blijft de implantatencatalogus up-to-date.Terugkoppeling: Alle artikelnummers worden herkend in de LROI.Wanneer: Continu.

Check BSN nummer

Wat: Actieve controle van het percentage volledig ingevulde BSN nummers. Dit nummer wordt geëncrypteerd opgeslagen via de module TRES van ZorgTTP.Terugkoppeling: Als het percentage onder de 95 procent ligt, vragen we de zorgaanbieder hier meer aandacht aan te geven.Wanneer: Jaarlijks tussen december en april.

Koppeling datum overlijden

Wat: Om de correcte levensduur - en dus de prestatie van een prothese - te bepalen, is het noodzakelijk dat de datum van overlijden van een patiënt met een gewrichtsprothese in het register wordt opgenomen. Via een koppeling met Vektis - die de privacy van de patiënt waarborgt en die juridisch veilig is - wordt de eventuele overlijdensdatum van de patiënt in de registratie opgenomen.Terugkoppeling: Niet van toepassing.Wanneer: Ieder kwartaal vindt een koppeling plaats.

Barcodescanners

Wat: Het implementeren van software voor het lezen van barcodes in de LROI. Hiermee voorkomen we registratiefouten (het verkeerd invoeren van artikelnummers).Terugkoppeling: Alle zorgaanbieders krijgen een barcodescanner om artikelnummers te scannen.Wanneer: Continu.

Logica in de LROI

Wat: Het implementeren van logica die registratiefouten direct ontdekt. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om een patiënt in te voeren met een BSN nummer dat al bekend is in de LROI (binnen de instelling). Invoerders worden hier direct op gewezen. Vaak is een eerder ingevoerd verkeerd patiëntnummer de oorzaak. Een ander voorbeeld is dat de LROI waarschuwt welke variabelen niet zijn ingevoerd. De invoerder moet bewust klikken om toch verder te gaan.
Terugkoppeling: Via de LROI
Wanneer: Continu

Meer over de datakwaliteit op de rapportage-website

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.