Complicaties

Complicaties zijn ongewenste uitkomsten van zorg die voor de patiënt én voor de zorgverlener belastend zijn. De patiënt heeft schade opgelopen terwijl alle zorghandelingen wel zorgvuldig en volgens de richtlijnen zijn uitgevoerd. Door complicaties systematisch vast te leggen, te analyseren en te bespreken, is het mogelijk om de ernst en frequentie ervan te verminderen. De landelijke complicatieregistratie in de LROI maakt complicaties bij prothese-ingrepen inzichtelijk. Zo kunnen zorgprofessionals de kwaliteit van hun handelen monitoren en vergelijken met landelijke resultaten.

Aanleveren

U kunt complicaties aanleveren via een upload via de LROI-databroker. Een databestand wordt aangeleverd in een XML-bestand via de Databroker. U kunt de complicaties alléén aanleveren wanneer uw Electronische Patiëntdossier (EPD) gebruik maakt van de landelijke complicatie-codelijst orthopedie. 
Alle informatie in de LROI is geanonimiseerd en de LROI verstrekt nooit individuele data van zorgaanbieders aan derden.

EPD leverancier ChipSoft (HiX)

Werkt uw zorginstelling met ChipSoft HiX standaard content, dan wordt de landelijke complicatie-codelijst orthopedie en XSD sjabloon voor koppeling met de LROI uitgeleverd via hotfix release door Chipsoft. Upload van de complicaties naar de LROI is dan ook makkelijker.

Instructies complicatieaanlevering LROI in HiX 6.3

EPD leverancier EPIC, Cerner/SAP, Nexus of anders

Werkt uw zorginstelling niet met Chipsoft, dan wordt de landelijke complicatie-codelijst orthopedie en XSD sjabloon voor koppeling met de LROI (nog) niet standaard uitgeleverd door de EPD-leverancier. Uw zorginstelling dient het landelijke complicatieregistratiesysteem te implementeren in het EPD, voordat u complicaties kunt aanleveren. Het is van belang dat de complicatieregistratie uniform, in alle EPD’s, op dezelfde manier geregistreerd wordt.

Datadictionary complicaties LROI


Neem contact op met de LROI voor verdere instructies via lroi@orthopeden.org.

Landelijke complicatielijst
  • De lijst is opgebouwd in 4 lagen. Middels enkele klikken klapt het menu zich uit en kan de juiste complicatie gevonden worden. Naast het keuzesysteem kan de complicatie ook gevonden worden via een zoekbalk door het intypen van zoektermen.
  • Koppeling aan (gehele) operatie. Onderliggende- en nevenverrichtingen kunnen opgehaald worden. Er kunnen meerdere complicaties geregistreerd worden.
  • Ernst als gevolg van een complicatie vastleggen. De ernst van de complicatie wordt vastgelegd middels classificatie en heeft een schaal van 0 t/m 9. Met 0 geen gezondheidsnadeel -4 dood en 9 onbeoordeelbaar.

    Landelijke complicatie-codelijst orthopedieBeschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.