Wat doen we voor u?

Elk jaar worden in Nederland duizenden gewrichtsprothesen geplaatst: ruim 36.000 heupen, 33.000 knieën, 115 enkels, 3600 schouders, 130 ellebogen en zo'n 200 vingerprothesen. De Nederlandse orthopedisch chirurgen willen de kwaliteit van die prothesen en van de orthopedische zorg volgen, beoordelen en verbeteren. Daarvoor is de Landelijke Registratie Orthopedische Interventies (LROI) opgericht; een landelijk register met alle operatiegegevens.

Als u een heup-, knie-, enkel-, schouder-, elleboog-, pols-, vinger-, of duimprothese krijgt, registreren uw behandelaars dit in de LROI. Deze registratie is anoniem; zowel voor de persoonsgegevens van de patiënt als voor de deelnemende zorgaanbieders geldt vertrouwelijkheid. Ook de gegevens over de behandeling van klompvoeten registreert de behandelaar in de LROI.
U kunt uw behandelaar altijd vragen welke gegevens in de LROI zijn opgenomen. Vanwege de beveiliging weet de Stichting LROI niet wie u bent. U kunt daarom niet bij de Stichting LROI zelf bezwaar maken of uw gegevens opvragen. Lees meer over privacy en persoonsgegevens.

Bekijk de uitleg-animatie over de LROI:

 

Wat levert de registratie op?

Patiënten snel traceren bij calamiteit

In geval van een calamiteit (als er iets mis is met een prothese), kan 100% van de geregistreerde prothesen herleid worden naar de patiënten bij wie deze prothese geplaatst is. We stellen in zo'n geval de ziekenhuizen die de prothese plaatsten op de hoogte. Zij kunnen vervolgens - zo nodig - de patiënten terugroepen.

Waarschuwingen van fabrikanten: website US Food and Drug Administration en website IGZ.
Meldpunt Bijwerkingen Implantaten

Veel kennis over gewrichtsprothesen

Door de registratie ontstaat er steeds meer inzicht in de gewrichtsprothesen. De LROI kan bijvoorbeeld zien als een bepaalde prothese sneller vervangen moet worden dan andere prothesen. In zo'n geval zal de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) aanraden deze prothese niet meer te plaatsen. Door te registreren wordt de zorg voor u als patient continue verbeterd.

De LROI is aangesloten bij de NORE (network of Orthopaedic Registries of Europe) en het wereldwijde netwerk van implantaatregisters ISAR (International Society Arthroplasty Registries). Zo kunnen we de gegevens ook vergelijken met het buitenland en dragen we bij aan internationale samenwerking om de kwaliteit van de gewrichtsprothesen en de (na)behandeling te verbeteren. Meer buitenlandse registers.

Bij de keuze voor een gewrichtsprothese maakt de orthopedie gebruik van de ODEP-classificatie. U leest meer hierover op de website van de NOV.

Ziekenhuizen kunnen gegevens vergelijken

De LROI geeft orthopedisch chirurgen de mogelijkheid om gegevens van het eigen ziekenhuis te vergelijken met het landelijk gemiddelde (alle ziekenhuizen samen). Zo kunnen zij hun eigen handelen toetsen en verbeteren.

Kostenbesparing

Door kwaliteitsverbetering gaan protheses langer mee en zijn er minder revisie-operaties nodig. U kunt uw prothese langer gebruiken en het levert een besparing op voor de gezondheidszorg: hoe minder prothesen er vervangen worden, hoe lager de kosten!Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.