Vragenlijsten

De orthopedisch chirurgen willen graag weten of de patiënten tevreden zijn over de geplaatste gewrichtsprothesen. Zij meten dit met vragenlijsten waarbij patiënten aangeven hoe het ging voor de operatie en hoe het gaat na de operatie: de zg. PROM-vragenlijsten. PROM staat voor Patient Reported Outcome Measures. Met andere woorden: door de patiënt gerapporteerde uitkomsten.

Als u een prothese krijgt, kan het zijn dat u voor en na de operatie zo'n vragenlijst krijgt voorgelegd. Vult u deze in, dan helpt u de orthopedie om de kwaliteit van prothesen en de zorg te verbeteren. Op de website Zorg voor beweging vindt u patiëntinformatie (inclusief een uitleganimatie) over PROMs-vragenlijsten.

PROMs vragenlijst digitaal invullen

Het kan zijn dat uw behandelaars u vragen om een PROMs vragenlijst digitaal in te vullen. De instructie hiervoor krijgt u van uw behandelaar.

Wat leveren PROMs op?

PROMs geven aan hoe u als patiënt denkt over het effect van de operatie, het herstel, de kwaliteit van de gebruikte prothese en de kwaliteit van de arts, de kliniek of het ziekenhuis. Uw behandelaar registreert de uitkomsten van de PROMs-vragenlijsten in de LROI. Doordat alle ziekenhuizen dit doen kunnen we eventuele verschillen laten zien tussen de ziekenhuizen. Door deze verschillen te onderzoeken, kunnen we de kwaliteit van zorg steeds verder verbeteren.

Patiëntbrief PROMs

Uw behandelaars kunnen een patiëntbrief Proms uitdraaien. Hierin staan de resultaten uit de vragenlijsten die u invult voor en na de operatie. Hiermee is te zien welk effect een gewrichtsprothese heeft op uitkomsten als fysiek functioneren, kwaliteit van leven en pijn. De PROMs-brief kan het gesprek over de resultaten van de prothese ondersteunen.

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.