LROI-subsidie

De Stichting LROI stelt subsidie beschikbaar voor het uitvoeren van orthopedisch wetenschappelijk onderzoek. De doelstellingen zijn het bevorderen van de kwaliteit van het orthopedisch handelen en het borgen van de patiƫntveiligheid.
NOV-leden kunnen (al dan niet samen met buitengewone NOV leden) financiering aanvragen voor onderzoeken gebaseerd op LROI-data, met een looptijd van 3 tot 48 maanden.

Nieuwe subsidieronde

Procedure subsidieronde 2023
Het topic voor deze ronde is: Innovatie in onderzoek en kwaliteit van prothesezorg met LROI data.
 • 21 december 2021: aankondiging LROI subsidie 2023.
 • In de Voorwaarden LROI subsidie staan de volledige voorwaarden en de procedure beschreven. Deze voorwaarden zijn vanaf de opening van de subsidieronde beschikbaar via MijnNOV (knoppen Interne berichten NOV / Documenten). De voorwaarden blijven beschikbaar gedurende de gehele beoordelingsprocedure.
 • Projectaanvragen moeten worden ingediend via het LROI Grant Application Form van de LROI. U dient het Grant Application Form als PDF in te sturen. De deadline voor het indienen van projectaanvragen is 15 april 2022 om 14.00 uur.
 • Een toelichting bij het invullen van het LROI Grant Application Form vindt u hier.
 • Na het verstrijken van de deadline bespreekt de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van de LROI de projectaanvragen en externe referenten beoordelen deze. Aansluitend is er een wederhoorfase.
 • De WAR prioriteert de projectaanvragen en adviseert het bestuur van de LROI over te honoreren projectaanvragen.
 • Het bestuur van de LROI besluit over de toekenning van subsidies voor projectaanvragen.
U leest meer over de beoordelingsprocedure in de Samenvatting beoordeling projectvoorstellen LROI onderzoekssubsidie.
Tijdspad subsidieronde 2023
 • 21 december 2021: bekendmaking LROI onderzoekssubsidie
 • 15 april 2022 om 14.00 uur: deadline indienen aanvraag subsidieronde 2023
 • Eind december 2022: bekendmaking honoreringen
 • 1 juni 2023: start gesubsidieerde projecten
Contact
Liza van Steenbergen, lroi@orthopeden.org, (073) 700 34 20


Artikel over de rol van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) bij subsidie-aanvragenBeschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.