LROI-subsidie

De Stichting LROI stelt subsidie beschikbaar voor het uitvoeren van orthopedisch wetenschappelijk onderzoek. De doelstellingen zijn het bevorderen van de kwaliteit van het orthopedisch handelen.
NOV-leden kunnen - al dan niet samen met buitengewone NOV leden - financiering aanvragen voor onderzoeken gebaseerd op LROI-data, met een looptijd van 3 tot 12 maanden.

In verband met de Corona-crisis is de deadline verschoven naar dinsdag 25 augustus om 14.00 uur.

Procedure subsidieronde 2021
Het topic voor deze ronde is: Innovatie in onderzoek en kwaliteit van prothesezorg met LROI data.
 • 30 januari 2020: aankondiging LROI subsidie 2021 tijdens de ALV van de NOV.
 • 3 februari 2020: opening subsidieronde 2021. In de Voorwaarden LROI subsidie staan de volledige voorwaarden en de procedure beschreven. Deze voorwaarden zijn vanaf de opening van de subsidieronde beschikbaar via MijnNOV (knoppen Interne berichten NOV / Documenten). De voorwaarden blijven beschikbaar gedurende de gehele beoordelingsprocedure.
 • Projectaanvragen moeten worden ingediend via het Grant Application Form van de LROI. U dient het Grant Application Form als PDF in te sturen. De deadline voor het indienen van projectaanvragen is 25 augustus om 14.00 uur.
 • Een toelichting bij het invullen van het LROI Grant Application Form vindt u hier.
 • Na het verstrijken van de deadline bespreekt de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van de LROI de projectaanvragen en externe referenten beoordelen deze. Aansluitend is er een wederhoorfase.
 • De WAR prioriteert de projectaanvragen en adviseert het bestuur van de LROI over te honoreren projectaanvragen.
 • Het bestuur van de LROI besluit over de toekenning van subsidies voor projectaanvragen.
U leest meer over de beoordelingsprocedure in de Samenvatting beoordeling projectvoorstellen LROI onderzoekssubsidie.
Tijdspad subsidieronde 2021
 • 30 januari 2020: bekendmaking LROI onderzoekssubsidie
 • 3 februari 2020: opening aanvraag LROI onderzoekssubsidie 2021
 • 25 augustus 14.00 uur: deadline indienen aanvraag subsidieronde 2021
 • Eind maart 2021: bekendmaking honoreringen
 • 1 juni 2021: start gesubsidieerde projecten

Kijk voor de gesubsidieerde projecten op de pagina Lopend onderzoek.

Contact
Liza van Steenbergen; lroi@orthopeden.org, (073) 700 34 20Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.