Kwaliteitsmonitoring

We gebruiken de gegevens om de patiëntveiligheid en de kwaliteit van de orthopedische zorg verder te verbeteren.
Procedure uitkomstanalyse NOV
Het monitoren van de resultaten van de orthopedische behandeling is één van de doelen van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV). Hiervoor is onder andere de Procedure Uitkomstanalyses ontwikkeld. Als we de uitkomst van prothesen of zorgaanbieders met elkaar vergelijken, kunnen we bepalen of er prothesen of zorgaanbieders buiten de normale range vallen. Een zogenoemde uitschieter. Prothesen of zorgaanbieders die buiten de normale range vallen krijgen extra aandacht. In de zomer van 2018 verscheen hierover een artikel in Medisch Contact.
Bekijk de uitleg over de Procedure Uitkomstanalyse in een webinar van de NOV-Academy over kwaliteitsmonitoring.
Kwaliteitsrapporten
Kwaliteitsrapporten laten resultaten van een organisatie zien:
  • Uitkomstinformatie van een zorgorganisatie.
  • Factoren die opvallende uitkomsten kunnen verklaren. Bijvoorbeeld: kenmerken van de prothese, de chirurg, de revisie-ingreep en de datakwaliteit.
  • Uitkomsten van een organisatie in vergelijking met andere zorgaanbieders in Nederland (spiegelinformatie).
Bekijk de uitleg over Kwaliteitsrapporten in een webinar van de NOV-Academy over kwaliteitsmonitoring
LROI-dashboard

Via het LROI-dashboard kunt u de gegevens zien van de implantaten die uw ziekenhuis invoerde. U kunt uw gegevens vergelijken met de gegevens van de overige zorgaanbieders in Nederland. In sommige rapporten kunt u ook individuele patiëntgegevens terugvinden, als u hiervoor de rechten heeft. U kunt in het dashboard alleen uw gegevens bekijken en nooit gegevens veranderen of verwijderen.

Buitenlandse registers
De LROI is aangesloten bij de NORE (Network of Orthopaedic Registries) en het wereldwijde netwerk van implantaatregisters ISAR (International Society Arthroplasty Registries). Zo kunnen we de gegevens ook vergelijken met die in het buitenland en dragen we bij aan internationale samenwerking om de kwaliteit van de gewrichtsprothesen en de (na)behandeling te verbeteren.
Meer buitenlandse registers.


Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.