Kwaliteitsindicatoren

Op de transparantiekalender van Zorginstituut Nederland staan enkele kwaliteitsindicatoren die betrekking hebben op LROI-data. Om het voor de zorgaanbieders zo gemakkelijk mogelijk te maken, leveren we deze kwaliteitsindicatoren direct aan vanuit de LROI. De zorgaanbieders moeten de kwaliteitsindicatoren echter nog wel accorderen.

U vindt de kwaliteitsindicatoren van verslagjaar 2020 vanaf 30 oktober 2020 in het LROI-portaal. Hier staat een pdf-document met alle kwaliteitsindicatoren zoals deze vanuit de LROI worden aangeleverd.

Achtergrond kwaliteitsindicatoren
Kwaliteitsindicatoren worden verdeeld in drie categorieën:
  • Structuurindicatoren: indicatoren over kenmerken en faciliteiten van de zorgaanbieder
  • Procesindicatoren: indicatoren over hoe en hoe snel de zorg geleverd werd
  • Uitkomstindicatoren: indicatoren over de uitkomsten van verleende zorg, zoals overleving van de prothese en patiëntervaring.
Dit is gebaseerd op het model van Donabedian, dat impliceert dat niet alleen de uitkomst, maar juist de samenhang tussen structuur, proces en uitkomst de afloop van medisch handelen definieert. Met name uitkomstindicatoren zijn vanuit de LROI aan te leveren aan Zorginstituut Nederland.
Voorwaarden leden NFU en NVZ

De NVZ en NFU kiezen ervoor om de aanlevering van kwaliteitsindicatoren centraal te regelen in het OmniQ-portaal. Ook de heup en knie-indicatoren worden via OmniQ aangeleverd. Kwaliteitsndicatoren die we direct uit de LROI kunnen halen, worden overgenomen in OmniQ. De planning voor de kwaliteitsindicatorenaanlevering 2021 is als volgt:

  • Begin november 2020: opening OmniQ voor de Transparantiekalender.
  • 4 februari 2021: eerste import van heup en knie-indicatoren uit LROI naar het OmniQ-portaal. De kwaliteitsindicatoren worden twee keer per week bijgewerkt met nieuwe gegevens uit de LROI.
  • 31 maart 2021: definitieve import van LROI gegevens naar het OmniQ-portaal.
  • 1-15 april 2021: de raad van bestuur ondertekent de gegevensset in het OmniQ-portaal.

Wij adviseren u om alle LROI-gegevens over registratiejaar 2020 vóór 31 maart 2021 in te voeren. Wilt u een batch-upload van uw gegevens doen (PROMs of ingrepen) dan verzoeken wij u deze upload vóór 1 februari 2021 te realiseren. Dit geeft voldoende tijd om eventuele onvolkomenheden in de data tijdig op te lossen.

Voorwaarden leden ZKN

ZKN kiest ervoor om de aanlevering van kwaliteitsindicatoren centraal te regelen in het DESAN-portaal. Ook de heup en knie-indicatoren worden via DESAN aangeleverd. Kwaliteitsindicatoren die we direct uit de LROI kunnen halen, worden opgenomen in DESAN. De planning voor de indicatorenaanlevering 2020 is als volgt:

  • 1 maart 2021: voorlopige import van heup en knie-indicatoren uit LROI naar Desan. de kwaliteitsindicatoren worden niet tussentijds bijgewerkt.
  • 31 maart 2021: definitieve import van LROI-gegevens naar het portaal van Desan.
  • 15 april 2021: de klinieken ondertekenen de gegevensset in het portaal van Desan.

Wij adviseren u om alle LROI-gegevens over registratiejaar 2020 vóór 31 maart 2021 in te voeren. Wilt u een batch-upload van uw gegevens doen (PROMs of ingrepen) dan verzoeken wij u deze upload vóór 1 februari 2021 te realiseren. Dit geeft voldoende tijd om eventuele onvolkomenheden in de data tijdig op te lossen.

Indicatorensets heup en knie
Hier vindt u de kwaliteitsindicatorensets voor heup- en knieprothesen voor verslagjaar 2020:


Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.