Onderzoek met LROI

De gegevens uit de LROI zijn geschikt voor onderzoek om de kwaliteit van de orthopedische zorg te optimaliseren. U kunt hiervoor data bij ons aanvragen.

Wij hechten grote waarde aan de toepassingsdoeleinden en beveiliging van de LROI-gegevens; bescherming van de privacy en data-integriteit zijn belangrijke uitgangspunten. Dit betekent dat wij de informatie anonimiseren als dat vanuit privacy- of mededingingsoptiek noodzakelijk is.

U vindt alle gehonoreerde onderzoeksvoorstellen met een korte beschrijving van het onderzoek op de pagina lopend onderzoek

Voor het uitvoeren van onderzoeksprojecten van enkele maanden tot en met drie jaar kunnen NOV-leden een subsidieaanvraag indienen bij het Van Rens Fonds.

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.