Data aanvragen

Orthopedisch chirurgen, onderzoekers en externe instanties kunnen data aanvragen bij de LROI. Dit werkt als volgt:

De aanvraag
 • U kunt uw onderzoeksaanvragen op elk moment indienen. De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) beoordeelt deze vervolgens in de eerstvolgende vergadering.
 • De aanvragen moeten uiterlijk binnen zijn op 5 november 2018, 28 januari 2019, 13 mei 2019, 2 september 2019, 4 november 2019.
 • Voor de aanvraag gebruikt u het formulier Research Application Form LROI. Alleen volledig ingevulde formulieren nemen we in behandeling.
 • Kijk eerst bij lopend onderzoek en CORE-onderzoek of het onderzoek dat u uit wilt voeren misschien al uitgevoerd wordt.
 • Een variabele of een combinatie van variabelen waaruit te herleiden is om welke patiĆ«nt of zorgaanbieder het gaat, geven we nooit vrij. Gegevens of combinaties van gegevens die de behandelend arts of zorgaanbieder kunnen identificeren, geven we alleen vrij als de behandelend arts en/of zorgaanbieder hier toestemming voor geeft.
 • Ingevulde onderzoeksaanvragen inclusief CV van de hoofdaanvrager stuurt u naar lroi@orthopeden.org, t.a.v. de Wetenschappelijke adviesraad en onder vermelding van 'Onderzoeksaanvraag LROI' en de titel van het onderzoek.
Beoordeling WAR

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) toetst alle onderzoeksaanvragen op een aantal domeinen:

 • Is het onderzoek uitvoerbaar, is het in het juiste format ingediend?
 • Is het onderzoek relevant en wenselijk?
 • Is de privacy van de patiĆ«nten en zorgverleners gewaarborgd?
 • Is het onderzoek goed onderbouwd en is de methodologie van het voorstel correct?
 • Is het onderzoek uitvoerbaar binnen de aangegeven termijn?
Advies WAR en LROI bestuur

De WAR bespreekt de onderzoeksaanvragen en kan drie adviezen geven:

 • Goedkeuring: het LROI bestuur beoordeelt vervolgens het onderzoeksvoorstel en beslist definitief of de LROI de onderzoeksgegevens beschikbaar stelt.
 • Goedkeuring onder voorwaarden; op advies van de WAR past de aanvrager zijn of haar onderzoek aan. Na de aanpassing beoordeelt het LROI bestuur de aanvraag.
 • Grote wijziging of afwijzen onderzoek; het onderzoek wordt met argumentatie teruggestuurd naar de aanvrager. Het is vervolgens mogelijk om het voorstel opnieuw in te dienen.

Als de WAR een onderzoeksaanvraag afwijst, of onder voorwaarden goedkeurt, krijgt u binnen drie weken na de WAR vergadering bericht. Als de WAR direct een positief advies geeft, beoordeelt het LROI bestuur de aanvraag in de eerstvolgende bestuursvergadering.

Beschikbaar stellen data

Na goedkeuring van het LROI bestuur stelt de LROI de gegevens beschikbaar als:

 • Er tussen de aanvrager en de LROI nadere afspraken zijn gemaakt over de manier waarop de gegevens veilig worden overgedragen.
 • De aanvrager schriftelijk heeft verklaard zich te houden aan de voorwaarden.


Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.