Wat is de LROI?

De Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) is een register voor gewrichtsprothesen. Hierin staan de gewrichtsprothesen (heup, knie, enkel, schouder, elleboog, pols, vinger en duim) die in Nederland geplaatst zijn; zowel de primaire als de revisieoperaties. Ook de PROMs van de heup, knie en schouder staan in de LROI.

De LROI is in 2007 opgezet door de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV). Er is gestart met de registratie van heup en knieprothesen. Vanaf 2014 kwamen daar de schouder, elleboog, enkelprothesen en PROMs bij en in 2016 de pols, vinger en duimprothesen.

Bekijk de uitleg-animatie over de LROI.

Wat bereiken we met registratie?

Traceerbaarheid
Als er sprake is van een calamiteit, kunnen we - vanuit de LROI - 100% van de geregistreerde prothesen herleiden naar de patiënten bij wie deze prothese geplaatst is. We stellen in zo'n geval de zorgaanbieders die deze prothese plaatsten op de hoogte. Zij kunnen - zo nodig - de patiënten terugroepen. De privacy van de patiënt staat centraal en is gegarandeerd door het BSN-nummer versleuteld op te slaan. Alleen de behandelend arts kan dit nummer ontsleutelen.
Waarschuwingen van fabrikanten: website US Food and Drug Administration en website IGZ.
Meldpunt Bijwerkingen Implantaten

De LROI levert voor enkele zorgaanbieders ook gegevens aan het Landelijk Implantatenregister (LIR) van het ministerie van VWS. Hierdoor zijn patiënten ook via dit landelijke register terug te vinden.
Inzicht in kwaliteit

We gebruiken de gegevens om de patiëntveiligheid en de kwaliteit van de orthopedische zorg verder te verbeteren. Lees meer hierover op de pagina kwaliteitsmonitoring.


Artikel 10 bijdragen aan kwaliteit in LROI 2020

Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.