Wat is de LROI?

De Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) is een register voor gewrichtsprothesen. Hierin staan de gewrichtsprothesen (heup, knie, enkel, schouder, elleboog, pols, vinger en duim) die in Nederland geplaatst zijn; zowel de primaire als de revisieoperaties. Ook de PROMs van de heup, knie en schouder staan in de LROI.

De LROI is in 2007 opgezet door de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV). Er is gestart met de registratie van heup en knieprothesen. Vanaf 2014 kwamen daar de schouder, elleboog, enkelprothesen en PROMs bij en in 2016 de pols, vinger en duimprothesen.

Bekijk de uitleg-animatie over de LROI.

Wat bereiken we met registratie?

Traceerbaarheid
Als er sprake is van een calamiteit, kunnen we - vanuit de LROI - 100% van de geregistreerde prothesen herleiden naar de patiënten bij wie deze prothese geplaatst is. We stellen in zo'n geval de zorgaanbieders die deze prothese plaatsten op de hoogte. Zij kunnen - zo nodig - de patiënten terugroepen. De privacy van de patiënt staat centraal en is gegarandeerd door het BSN-nummer versleuteld op te slaan. Alleen de behandelend arts kan dit nummer ontsleutelen.
Waarschuwingen van fabrikanten: website US Food and Drug Administration en website IGZ.
Meldpunt Bijwerkingen Implantaten
Inzicht in de gewrichtsprothesen

We gebruiken de gegevens om de patiëntveiligheid en de kwaliteit van de orthopedische zorg verder te verbeteren. Dankzij de registratie kunnen we minder goed presterende prothesen eerder signaleren, zelfs als het gaat om zeldzame gevallen. Met de resultaten van (wetenschappelijk) onderzoek stimuleren we kwaliteitscontroles en innovaties op het gebied van gewrichtsprothesen.

Het monitoren van de resultaten van de orthopedische behandeling is één van de doelen van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV). Hiervoor is onder andere de Procedure Uitkomstanalyses ontwikkeld. In de zomer van 2018 verscheen hierover een artikel in Medisch Contact.

De LROI is aangesloten bij de NORE (Network of Orthopaedic Registries) en het wereldwijde netwerk van implantaatregisters ISAR (International Society Arthroplasty Registries). Zo kunnen we de gegevens ook vergelijken met die in het buitenland en dragen we bij aan internationale samenwerking om de kwaliteit van de gewrichtsprothesen en de (na)behandeling te verbeteren.
Meer buitenlandse registers.

Spiegelinformatie
De zorgaanbieders kunnen de gegevens in de LROI gebruiken om de eigen resultaten te vergelijken met de landelijke resultaten. Dit stelt hen in staat om het eigen medisch handelen te verbeteren en kan hen ondersteunen bij de keuze voor een gewrichtsprothese.


Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.