03 februari 2023

Leeftijdsgebonden veranderingen van de vorm van het femur beïnvloeden de grootte van de femurcomponent bij ongecementeerde heupprothesiologie

Op 7 december 2022 publiceerde Geriatric Orthopaedic Surgery & Rehabilitation het artikel Age-Associated Changes in Proximal Femur Morphology Affect Femoral Component Sizing in Cementless Hip Arthroplasty online.

Het onderzoek is uitgevoerd met LROI-data door Hidde Veldman, Tim Boymans, Liza van Steenbergen en Ide Heyligers. Zij concludeerden dat de vorm van een femur samenhangt met patiëntkenmerken als leeftijd en geslacht. Dit heeft gevolgen voor de maat steel die geplaatst wordt bij ongecementeerde fixatie. Een dikkere steel is een stijver implantaat, dat mogelijk leidt tot meer stress-shielding (afbraak van bot door de veranderde belasting) en hieraan gerelateerde complicaties als loslating en periprothetische fracturen. Daarnaast kan een grotere steelmaat ook leiden tot een toegenomen hoogte dat leidt tot verlenging van het geopereerde been of een toegenomen offset (horizontale afstand tussen de as van het femur en het centrum van de femurkop) dat leidt tot een teveel aan spanning en eventuele pijnklachten. In hoeverre deze effecten in de praktijk voorkomen zal vervolgonderzoek moeten aantonen. Nauwkeurige preoperatieve planning en peroperatieve controle zijn essentieel bij heupprothesiologie.

Bekijk ook de Nederlandse samenvatting met infographic.
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.