15 november 2022

Publicatie in Acta Orthopaedica: Invloed van de COVID-19 lockdown op hoe patiënten pre- en postoperatief hun klachten ervaren

Op 14 oktober 2022 publiceerde Acta Orthopaedica het artikel Impact of the COVID-19 lockdown on patient-reported outcome measures in Dutch hip and knee arthroplasty patients online.

Het onderzoek is uitgevoerd met LROI-data door RJoshua Bonsel, Lichelle Groot, Abigael Cohen, Jan Verhaar, Maaike Gademan, Anneke Spekenbrink-Spooren, Gouke Bonsel en Max Reijman. Zij concludeerden dat tijdens de COVID-19 lockdown inderdaad een mild selectie-effect optrad op basis van patiëntkenmerken. De lagere scores vóór de operatie bij patiënten met een THP kunnen wijzen op een selectie-effect op basis van zelf-gerapporteerde uitkomsten. Postoperatief verschilden zelf-gerapporteerde uitkomsten vrijwel niet. Alle gevonden verschillen lijken niet klinisch relevant, als ze worden vergeleken met algemeen geaccepteerde Minimal Clinically Important Differences.

Bekijk ook de Nederlandse samenvatting met infographic
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.