11 oktober 2022

LROI zoekt een Statisticus voor de Wetenschappelijke Adviesraad LROI

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van de LROI is per 1 januari 2023 op zoek naar een statisticus. De WAR beoordeelt de aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek met LROI-data en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van de LROI.

De WAR bestaat momenteel uit 12 leden waaronder orthopedisch chirurgen, methodologen, statistici, biomechanisch ingenieur, jurist en een patiëntvertegenwoordiger.


Vaardigheden

Het nieuwe WAR-lid moet:
 • (Bio) statisticus zijn
 • Wetenschappelijk goed onderlegd zijn (bij voorkeur gepromoveerd in de (bio) statistiek)
 • Affiniteit hebben met orthopedische zorg
 • Proactief en kritisch zijn
 • Kunnen samenwerken

Taken WAR
 • Kritisch beoordelen van LROI onderzoekaanvragen en hierover advies geven aan het LROI bestuur
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van het LROI bestuur ten aanzien van de wetenschappelijke ontwikkeling van de LROI
 • Adviseren van het LROI bureau betreffende de inhoud van (wetenschappelijke) uitingen van de LROI waaronder de jaarrapportage en andere (niet)-wetenschappelijke publicaties
 • Adviseren van het LROI bestuur over de inhoud van het strategisch plan LROI

Zittingstermijn

De leden van de WAR worden gekozen voor drie jaren en zijn eenmaal herkiesbaar.


Vergoeding

Er is een vacatieregeling ad € 140 per uur vergadertijd. Faciliteiten zoals vergaderzalen en voorzieningen worden in principe door de LROI betaalbaar gesteld.


Tijdsbeslag
 • Aantal vergaderingen: 4 maal per jaar (indien noodzakelijk kunnen extra online vergaderingen worden belegd, 1x per drie jaar een strategische dag)
 • Vergadertijd: Wordt in overleg en n.a.v. beschikbaarheid van de meeste leden vastgesteld in het begin van het kalenderjaar. Tijdstip van vergaderingen is over het algemeen van 16.30 uur - 19.30 uur. Online vergaderingen vinden in het algemeen plaats van 19.00 uur - 21.00 uur. Voorbereiding vergadering en acties n.a.v. de vergadering: gemiddeld 1-2 uur per vergadering
 • Buiten de vergaderingen: sporadisch mailcontact met vragen die spelen binnen de LROI en niet kunnen wachten tot de eerstvolgende vergadering
 • De fysieke vergaderactiviteiten vinden doorgaans plaats in de regio Utrecht (nabij Centraal Station)

Procedure

De sollicitatiecommissie bestaat uit de Reinoud Brouwer, voorzitter van de Wetenschappelijke Adviesraad en Bart Pijls namens het LROI-bestuur.

Informatie en sollicitatie

Voor nadere informatie over de functie kunt u contact opnemen met Liza van Steenbergen (epidemioloog LROI) via lroi@orthopeden.org. Heeft u interesse in deze positie, dan ontvangen wij graag uiterlijk 1 januari 2023 uw CV en korte motivatie. U kunt uw reactie sturen naar de LROI t.a.v. mevrouw L. van Steenbergen (lroi@orthopeden.org) onder vermelding van sollicitatiecommissie WAR LROI.
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.