19 september 2022

LROI verwelkomt twee nieuwe leden Raad van Toezicht

In juni 2022 is de governancestructuur van de Stichting LROI aangepast. In de nieuwe structuur is een Raad van Toezicht (RvT) ingesteld. De RvT bestaat uit 3 bestuursleden van de NOV, 1 NOV-lid (zonder rol in het NOV/LROI bestuur of de raden van de LROI) en 1 lid van buiten de NOV. 

Vanuit het NOV-bestuur hebben zitting in de RvT van de Stichting LROI:
  • Jan Willem Louwerens - voorzitter NOV-bestuur;
  • Anouk Giesberts - secretaris NOV-bestuur;
  • Jeroen Nieuwenhuis - penningmeester NOV-bestuur.

Recent zijn ook de twee leden van buiten het NOV-bestuur gekozen.
  • Wierd Zijlstra (NOV-lid);
  • Matthijs van Essen (extern).
Met het installeren van een RvT zet de LROI een volgende stap in de professionalisering. De RvT houdt toezicht op alles wat de Stichting LROI aangaat, van strategie en risico’s tot financiën. Verder staat de RvT het LROI-bestuur met gevraagd en ongevraagd advies ter zijde. 

Over de nieuwe leden

Wierd Zijlstra is sinds 2011 werkzaam als orthopedisch chirurg in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) en Sionsberg Dokkum. Daarnaast fungeert hij als een van de 3 hoofdonderzoekers in het MCL. Van 2013 tot 2019 was Wierd lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van de LROI. Daarnaast hebben hij en zijn promovendi diverse onderzoeken met LROI- data uitgevoerd en gepubliceerd. Wierd is bestuurslid van de Dutch Hip Society en betrokken bij de Commissie Orthopedische Implantaten Classificatie. 

Matthijs van Essen is van oorsprong fysiotherapeut en bewegingswetenschapper en al vele jaren actief als interimmanager en adviseur in het domein van de medisch specialistische zorg. Gedurende de vele opdrachten voor o.a. FMS, WV-en en KNGF heeft hij veel kennis opgedaan over complexe landelijke beleidsonderwerpen (Zichtbare zorg, Landelijk Implantaten Register) en statutaire verantwoordelijkheden. Momenteel is Matthijs programmamanager a.i. Uitkomstgerichte Zorg bij de Federatie Medisch Specialisten.
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.