15 oktober 2021

Van Rens Prijs 2021 naar Peter van Schie

De studie ‘Leidt een kwaliteitsinterventie tot betere uitkomsten en gerichte verbeterinitiatieven voor totale heup- en knieprothesen?’ heeft gebruikgemaakt van LROI-data om het effect te bepalen van feedback op de geleverde kwaliteit van zorg voor totale heup- en knieprothesen. Tijdens het NOV-Jaarcongres 2021 hield Peter van Schie een voordracht over deze studie en nam daarna de Van Rens Prijs in ontvangst.

De studie gebruikte LROI-data, aangevuld met ziekenhuisgegevens. In een clusterrandomisatie werden twintig orthopedische centra gerandomiseerd naar interventieziekenhuis of controleziekenhuis. De interventieziekenhuizen ontvingen gedurende acht maanden maandelijks feedback over eigen prestaties, educatie over de interpretatie hiervan, tweemaandelijkse vragenlijsten en een ‘Toolbox’ met daarin verbeterinitiatieven voor de indicatoren weergegeven in de feedback. De primaire uitkomst, de zogeheten ‘Textbook Outcome’, betekende dat een patiënt geen revisie had binnen 1 jaar, geen heropname(s) of complicatie(s) binnen 30 dagen en geen verlengde opnameduur, gecorrigeerd voor verschillen in patiëntkarakteristieken.

Ruim 32.000 patiënten werden vergeleken in de interventie- en controleziekenhuizen. Er werd een verbetering in ‘Textbook outcome’ gevonden voor de interventieziekenhuizen in vergelijking met de controleziekenhuizen. Ook werd een verbetering gevonden voor verlengde opnameduur, namelijk een afname bij de interventieziekenhuizen ten opzichte van de controleziekenhuizen. Acht interventieziekenhuizen implementeerden gerichte kwaliteitsverbeterinitiatieven voor minimaal een van de indicatoren gedurende de interventieperiode.

De conclusie van deze studie is dat de implementatie van een veelzijdige kwaliteitsverbeterinterventie geassocieerd was met een gelijktijdige verbetering van de ‘Textbook outcome’. Deze verbetering werd mogelijk veroorzaakt doordat bijna alle ziekenhuizen gerichte kwaliteitsverbeterinitiatieven implementeerde.

Uit het juryrapport: deze studie is een toonaangevend voorbeeld van hoe LROI-data gebruikt kunnen worden om als spiegel van de geleverde zorg te fungeren en toont tegelijk de meerwaarde hiervan aan. Het komt uitkomsten ten goede, eens te meer waar gerichte kwaliteitsverbeterinitiatieven werden geïmplementeerd. De jury dankt de auteurs voor dit belangrijke en klinisch relevante werk, en hoopt dat andere onderzoekers gemotiveerd raken om gebruik te maken van de LROI-data om hun studie uit te voeren.

Om meer bekendheid te geven aan de subsidiemogelijkheid van het Van Rens Fonds en om klinisch wetenschappelijk onderzoek te bevorderen, heeft de NOV de Van Rens Prijs ingesteld. Deze prijs wordt ieder NOV-Jaarcongres uitgereikt aan de onderzoeker met de beste wetenschappelijke voordracht. De jury wordt gevormd door de Commissie Wetenschap en Innovatie van de NOV.
Een overzicht van eerdere winnaars van de Van Rens Prijs ziet u op de NOV-website.
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.