07 oktober 2020

Commentaarfase complicatieregistratie orthopedie

Op initiatief van de NOV is het SKMS-project Implementatie uitbreiden LROI met complicatieregistratie gestart. Eén van de doelen is het herzien van de complicatielijst. 

De NOV-werkgroep, onder voorzitterschap van dr. Maarten de Waal Malefijt, heeft een nieuwe complicatielijst en een nieuw registratiesysteem ontwikkeld met:
  • Simpele en makkelijke registratie
  • Een gelaagde lijst:     
    1. locatie  
    2. aard complicatie
  • Koppeling van een complicatie aan de verrichting en niet aan diagnose of aan probleem.
  • Altijd een complicatie registreren om teller/noemer te bepalen, met als standaard “geen complicatie”.
  • Na de operatiedatum een automatische pop-up; bijv. 3 maanden of 6 maanden na de operatie.
De concept-complicatielijst registratiesysteem is gereed voor commentaar. U kunt uw opmerkingen op de conceptlijst uiterlijk 29 oktober sturen naar idereus@orthopeden.org
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.