05 juli 2022

Publicatie in CORR: Internationale meta-analyse van registers: Verlagen dual mobility cups de kans op revisie bij een femurnekfractuur?

Op 16 juni 2022 publiceerde CORR het artikel Do Dual-mobility Cups Reduce Revision Risk in Femoral Neck Fractures Compared With Conventional THA Designs? An International Meta-analysis of Arthroplasty Registries online.

Het onderzoek is uitgevoerd met data van internationale registers, waaronder de LROI, door John Farey, James Masters, Alana Cuthbert, Pernille Iversen, Liza van Steenbergen, Heather Prentice, Sam Adie, Adrian Sayers, Michael Whitehouse, Elizabeth Paxton, Matthew Costa, Søren Overgaard, Cecilia Rogmark, Ola Rolfson en Ian Harris. 

Zij concludeerden dat het deel patiënten dat voor een heupfractuur een dual mobility cup (DMC) totale heupprothese (THP) kreeg is toegenomen sinds 2002. Hierbij is grote variatie tussen de onderzochte landen. DMC’s zijn niet geassocieerd met een verminderd risico op revisie bij deze patiënten. Grote variatie in risico op revisie tussen registers maakt een vergelijkende analyse als deze uitdagend. Verder onderzoek waarbij twee groepen patiënten vergeleken worden die alleen verschillen in type cup (een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek (RCT)) is nodig om de effectiviteit van DMC THP’s bij patiënten met een heupfractuur vast te stellen.

Bekijk ook de Nederlandse samenvatting met infographic.
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.