Van Rens Fonds

Het Van Rens Fonds stelt subsidie beschikbaar voor het uitvoeren van orthopedisch wetenschappelijk onderzoek. De doelstellingen van het fonds zijn het bevorderen van de kwaliteit van het orthopedisch handelen en het borgen van de patiƫntveiligheid.
Gewone NOV-leden kunnen financiering aanvragen voor onderzoeken met een looptijd van enkele maanden tot en met drie jaar. Elke subsidieronde heeft een onderzoekstopic waarbinnen de aangevraagde onderzoeksprojecten moeten vallen. Tijdens de Algemene Leden Vergadering van de NOV op donderdag 24 januari 2019 werd het thema voor 2020 bekendgemaakt: Innovatie in onderzoek en kwaliteit van prothesezorg met LROI data.

Procedure subsidieronde 2020
  • 24 januari 2019: presentatie thema Van Rens Fonds 2020 tijdens de ALV van de NOV: Innovatie in onderzoek en kwaliteit van prothesezorg met LROI data.
  • 4 februari 2019: opening de subsidieronde 2020. In de Voorwaarden voor onderzoeksfinanciering staan de volledige voorwaarden en de procedure beschreven. Deze voorwaarden zijn vanaf de opening van de subsidieronde beschikbaar via MijnNOV (knoppen Interne berichten NOV / Documenten). De voorwaarden blijven beschikbaar gedurende de gehele beoordelingsprocedure.
  • Projectaanvragen moeten worden ingediend via het Grant Application Form van het Van Rens Fonds. U dient het Grant Application Form als PDF in te sturen. De deadline voor het indienen van projectaanvragen is dinsdag 7 mei 2019 om 14.00 uur.
  • Een toelichting bij het invullen van het Grant Application Form vindt u hier.
  • Na het verstrijken van de deadline bespreekt de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van de LROI de projectaanvragen en externe referenten beoordelen deze. Aansluitend is er een wederhoorfase.
  • De WAR prioriteert de projectaanvragen en adviseert het bestuur van de LROI en het bestuur van het Van Rens Fonds over te honoreren projectaanvragen.
  • Het bestuur van de LROI en het bestuur van het Van Rens Fonds beslissen over de toekenning van subsidies voor projectaanvragen.

    U leest meer over de beoordelingsprocedure in de Samenvatting beoordeling projectvoorstellen Van Rens Fonds.
Tijdspad subsidieronde 2020
24 januari 2019: bekendmaking thema Van Rens Fonds 2020
4 februari 2019: opening aanvraag subsidieronde Van Rens Fonds 2020
7 mei 2019 14.00 uur: deadline indienen aanvraag subsidieronde 2020
Eind december 2019: bekendmaking honoreringen
1 juni 2020: start gesubsidieerde projecten
Bestuur Van Rens Fonds
Het bestuur van het Van Rens Fonds is samengesteld uit de voorzitter, secretaris en de penningmeester van het bestuur van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV).


Kijk voor de gesubsidieerde projecten op de pagina Lopend onderzoek.

Contact
Liza van Steenbergen; vanrensfonds@orthopeden.org, (073) 700 34 20Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.