Van Rens Fonds

Het Van Rens Fonds stelt subsidie beschikbaar voor het uitvoeren van orthopedisch wetenschappelijk onderzoek. De doelstellingen van het fonds zijn het bevorderen van de kwaliteit van het orthopedisch handelen en het borgen van de patiëntveiligheid.

Gewone NOV-leden kunnen financiering aanvragen voor onderzoeken met een looptijd van enkele maanden tot en met drie jaar. Elke subsidieronde heeft een onderzoekstopic waarbinnen de aangevraagde onderzoeksprojecten moeten vallen. Voor 2018 is dit: LROI als basis om samen onderzoek te doen. Aanbevolen wordt het onderzoek als multicentre randomized controlled trials ‘nested’ in de LROI uit te voeren. Nieuw dit jaar is dat het is toegestaan om extra variabelen toe te voegen aan de LROI-data waarmee u onderzoek doet. 

Procedure subsidieronde 2018
  • Op 24 februari 2017 opent de aanvraag voor subsidieronde 2018. In het document Voorwaarden voor onderzoeksfinanciering staat uitgebreide informatie over de voorwaarden en de procedure.
    Let op: NOV-leden kunnen de voorwaarden inzien via MijnNOV (uw persoonlijke portal); in de map Berichten van de NOV/Documenten
  • U kunt alleen projectaanvragen indienen via het Grant Application Form van het Van Rens Fonds. Als u ​​niet de juiste PDF-reader heeft om dit formulier digitaal in te vullen, kunt u contact opnemen via vanrensfonds@orthopeden.org. Bij het grant application form hoort een toelichting.  
  • Het (volledig ingevulde) formulier, inclusief CV van de projectleider, stuurt u naar vanrensfonds@orthopeden.org t.a.v. Wetenschappelijke Adviesraad LROI en onder vermelding van 'Projectaanvraag Van Rens Fonds' en de titel van het onderzoek. 
  • De deadline voor het indienen van projectaanvragen is 1 mei 2017 om 14.00 uur. Alleen volledig ingevulde formulieren die vóór de deadline zijn ingediend nemen we in behandeling. 
  • Na het verstrijken van de deadline bespreekt de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) alle aanvragen. Vervolgens beoordelen externe referenten de aanvragen. 
  • De WAR prioriteert de projectaanvragen en adviseert de besturen van de LROI en het Van Rens Fonds over de te honoreren aanvragen. 
  • De besturen van de LROI en het Van Rens Fonds beslissen over de toekenning van de subsidies en maken dit eind november bekend.
  • Op het aanvragen van gegevens uit de LROI is het LROI reglement van toepassing.
Tijdspad subsidieronde 2018
17 februari 2017: Bekendmaking onderzoeksthema Van Rens Fonds 2018 
24 februari 2017: Opening subsidieronde Van Rens Fonds 2018         
1 mei 2017 om 14.00 uur: Deadline indiening subsidieronde 2018      
Eind december 2017: Bekendmaking honoreringen         
1 feb 2018-1 april 2018: Start projecten  
Bestuur Van Rens Fonds
Het bestuur van het Van Rens Fonds is samengesteld uit de voorzitter, secretaris en penningmeester van het bestuur van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV).
Gesubsidieerde projecten 2017
Contact
Marloes Schmitz; vanrensfonds@orthopeden.org, (073) 700 34 10 


Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.