Van Rens Fonds

Het Van Rens Fonds stelt subsidie beschikbaar voor het uitvoeren van orthopedisch wetenschappelijk onderzoek. De doelstellingen van het fonds zijn het bevorderen van de kwaliteit van het orthopedisch handelen en het borgen van de patiƫntveiligheid.

Gewone NOV-leden kunnen financiering aanvragen voor onderzoeken met een looptijd van enkele maanden tot en met drie jaar. Elke subsidieronde heeft een onderzoekstopic waarbinnen de aangevraagde onderzoeksprojecten moeten vallen. Tijdens de Algemene Leden Vergadering van de NOV op donderdag 25 januari 2018 wordt het thema voor 2019 bekendgemaakt. De subsidieronde opent per 1 februari 2018 .

Procedure subsidieronde 2019
  • 25 januari 2018: presentatie thema Van Rens Fonds 2019 tijdens de ALV van de NOV.
  • 1 februari 2018: opening de subsidieronde 2019. In de Voorwaarden voor onderzoeksfinanciering staan de volledige voorwaarden en de procedure beschreven. De link naar de voorwaarden vindt u hier vanaf 1 februari 2018 en deze blijven gedurende de hele beoordelingsprocedure beschikbaar.
  • Projectaanvragen moeten worden ingediend via het Grant Application Form van het Van Rens Fonds. Deze is binnenkort beschikbaar. U dient het Grant Application Form in PDF format in te dienen. De deadline voor het indienen van projectaanvragen is 1 mei 2018 om 14.00 uur.
  • Na het verstrijken van de deadline bespreekt de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van de LROI de projectaanvragen en externe referenten beoordelen deze.
  • Aansluitend is er een wederhoorfase.
  • De WAR prioriteert de projectaanvragen en adviseert het bestuur van de LROI en het bestuur van het Van Rens Fonds over te honoreren projectaanvragen.
  • Het bestuur van de LROI en het bestuur van het Van Rens Fonds beslissen over de toekenning van subsidies voor projectaanvragen.
Tijdspad subsidieronde 2019
25 januari 2018: bekendmaking thema Van Rens Fonds 2019
1 februari 2017: opening aanvraag subsidieronde Van Rens Fonds 2019
1 mei 2018 14.00 uur: deadline indienen aanvraag subsidieronde 2018
Eind december 2018: bekendmaking honoreringen
1 juni 2019: start gesubsidieerde projecten
Bestuur Van Rens Fonds
Het bestuur van het Van Rens Fonds is samengesteld uit de voorzitter, secretaris en de penningmeester van het bestuur van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV).
Gesubsidieerde projecten
2018
2017

Contact
Marloes Schmitz; vanrensfonds@orthopeden.org, (073) 700 34 10

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.