Van Rens Fonds

Het Van Rens Fonds stelt subsidie beschikbaar voor het uitvoeren van orthopedisch wetenschappelijk onderzoek. De doelstellingen van het fonds zijn het bevorderen van de kwaliteit van het orthopedisch handelen en het borgen van de patiƫntveiligheid.

Gewone NOV-leden kunnen financiering aanvragen voor onderzoeken met een looptijd van enkele maanden tot en met drie jaar. Elke subsidieronde heeft een onderzoekstopic waarbinnen de aangevraagde onderzoeksprojecten moeten vallen. Tijdens de Algemene Leden Vergadering van de NOV op donderdag 25 januari 2018 werd het thema voor 2019 bekendgemaakt: Kwaliteitsverbetering in orthopedische zorg met behulp van LROI data.

Procedure subsidieronde 2019
  • 25 januari 2018: presentatie thema Van Rens Fonds 2019 tijdens de ALV van de NOV: Kwaliteitsverbetering in orthopedische zorg met behulp van LROI data
  • 6 februari 2018: opening de subsidieronde 2019. In de Voorwaarden voor onderzoeksfinanciering staan de volledige voorwaarden en de procedure beschreven. Deze voorwaarden zijn vanaf de opening van de subsidieronde beschikbaar via MijnNOV (knoppen Interne berichten NOV / Documenten). De voorwaarden blijven beschikbaar gedurende de gehele beoordelingsprocedure.
  • Projectaanvragen moeten worden ingediend via het invulbare Grant Application Form van het Van Rens Fonds. U dient het Grant Application Form als PDF in te sturen. De deadline voor het indienen van projectaanvragen is 1 mei 2018 om 14.00 uur.
  • Een toelichting bij het invullen van het Grant Application Form vindt u hier.
  • Na het verstrijken van de deadline bespreekt de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van de LROI de projectaanvragen en externe referenten beoordelen deze.
  • Aansluitend is er een wederhoorfase.
  • De WAR prioriteert de projectaanvragen en adviseert het bestuur van de LROI en het bestuur van het Van Rens Fonds over te honoreren projectaanvragen.
  • Het bestuur van de LROI en het bestuur van het Van Rens Fonds beslissen over de toekenning van subsidies voor projectaanvragen.
  • U leest meer over de beoordelingsprocedure in de Samenvatting beoordeling projectvoorstellen Van Rens Fonds.
Tijdspad subsidieronde 2019
25 januari 2018: bekendmaking thema Van Rens Fonds 2019
6 februari 2018: opening aanvraag subsidieronde Van Rens Fonds 2019
1 mei 2018 14.00 uur: deadline indienen aanvraag subsidieronde 2018
Eind december 2018: bekendmaking honoreringen
1 juni 2019: start gesubsidieerde projecten
Bestuur Van Rens Fonds
Het bestuur van het Van Rens Fonds is samengesteld uit de voorzitter, secretaris en de penningmeester van het bestuur van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV).
Gesubsidieerde projecten
2018
2017

Contact
Marloes Schmitz; vanrensfonds@orthopeden.org, (073) 700 34 10Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.