Vragenlijsten

De orthopedisch chirurgen willen graag weten of de patiënten tevreden zijn over de geplaatste gewrichtsprothesen. We meten dit met vragenlijsten. Deze vragenlijsten heten patiënt gerapporteerde uitkomstmaten. In het Engels heten ze Patient Reported Outcome Measures, afgekort PROMs.
Als u een prothese krijgt, kan het zijn dat u voor- en na de operatie zo'n vragenlijst krijgt voorgelegd. Vult u deze in, dan helpt u de orthopedie om de kwaliteit van de prothesen en de zorg te verbeteren. Op de website Zorg voor beweging vindt u patiëntinformatie (inclusief een uitleganimatie) over PROMs-vragenlijsten.

PROMs vragenlijst digitaal invullen

Het kan zijn dat uw behandelaars u vragen om een PROMs vragenlijst digitaal in te vullen. De instructie hiervoor krijgt u van uw behandelaar.

Wat leveren PROMs op?

PROMs geven aan hoe u als patiënt denkt over het effect van de operatie, het herstel, de kwaliteit van de gebruikte prothese en de kwaliteit van de arts, de kliniek of het ziekenhuis. Uw behandelaar registreert de uitkomsten van de PROMs-vragenlijsten in de LROI. Doordat alle ziekenhuizen dit doen kunnen we eventuele verschillen laten zien tussen de ziekenhuizen. Door deze verschillen te onderzoeken, kunnen we de kwaliteit van zorg steeds verder verbeteren.

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.