Patiënteninformatie

We hebben de volgende middelen ontwikkeld om u als patiënt te informeren:

Animatie

Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten; wat slaan we op en waarom doen we dat?

Zcards

In de Zcards staat informatie over soorten prothesen, de operatie, bij wie en waarom de prothesen geplaatst worden etc.

Patiëntbrieven

De zorgaanbieders hebben de mogelijkheid om per geregistreerde prothese - en dus per individuele patiënt - een patiëntbrief uit te draaien. Hierin staat de informatie over de prothese die geplaatst is. De orthopedisch chirurg kan deze na de operatie meegeven aan de patiënt.
Bekijk een voorbeeld van zo'n patiëntbrief.
Openen patiëntbrief vanuit LROI

Uw Rechten

Informatie over de rechten van u als patiënt vindt u op de pagina Privacy.

Overige informatie

U vindt ook veel informatie voor patiënten op de websites van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV):

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.