23 februari 2017

Subsidieronde Van Rens Fonds 2018 geopend

Vanaf 24 februari kunt u uw projectaanvragen indienen voor de subsidieronde 2018 van het Van Rens Fonds. Het onderzoeksthema voor 2018 is LROI als basis om samen onderzoek te doen. Aanbevolen wordt het onderzoek als multicentre randomized controlled trials ‘nested’ in de LROI uit te voeren. Nieuw dit jaar is dat het is toegestaan om extra variabelen toe te voegen aan de LROI-data waarmee u onderzoek doet.

Voorwaarden
In het document Voorwaarden voor onderzoeksfinanciering staan de volledige voorwaarden en de procedure beschreven. Dit document stond op het besloten gedeelte van de oude NOV-website tot en met 26 februari 2017. Daarna is - in verband met de overgang naar de nieuwe website - het besloten gedeelte van de NOV website tijdelijk onbereikbaar. U kunt dan echter per e-mail (via vanrensfonds@orthopeden.org) de voorwaarden opvragen. 

Aanvraag indienen
U kunt uw projectaanvraag indienen via het Grant Application Form Van Rens Foundation. Bij het formulier hoort een toelichting.
Volledig ingevulde projectaanvragen, inclusief CV van de projectleider, kunt u sturen naar vanrensfonds@orthopeden.org onder vermelding van 'Projectaanvraag Van Rens Fonds' en de titel van het onderzoek. De deadline voor het indienen van projectaanvragen is 1 mei 2017 om 14.00 uur.

Als  u vragen heeft, kunt u  contact opnemen met het LROI-bureau via lroi@orthopeden.org of 073-7003420.

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.