11 oktober 2017

Rapportage 2016 beschikbaar

Op 11 oktober kwam onze rapportage over 2016 uit. In dat jaar vonden er ruim 110.000 LROI-registraties plaats; van orthopedische implantaten en patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten (PROMs). Om u deelgenoot te maken publiceren we de uitkomsten op de rapportage-website (Engelstalig) en in een magazine (Nederlands). 

De data die wij inmiddels tien jaar verzamelen, geven ons steeds meer inzicht in de uitkomsten van implantaatchirurgie en de ervaringen van patiënten. Met deze informatie kunnen we de orthopedische zorg en patiëntveiligheid nog verder verbeteren.

In het magazine vindt u informatie over lopend en recent afgerond onderzoek met LROI-data. We geven daarnaast een overzicht van de gewrichtsprothesen die in 2016 geplaatst werden. Ook bediscussiëren we wat de representativiteit is van de gemeten PROMs van de heup en hoe de NOV die informatie weer gebruikt in de beleidsvorming. 

Voor meer verdieping in de LROI-data kunt u terecht op www.lroi-rapportage.nl. Daar vindt u informatie over:
  • Prothesekenmerken
  • Operatietechnieken
  • Overleving van prothesen
  • Patiëntkarakteristieken
  • Patiënt-gerapporteerde uitkomsten (PROMs)
  • Compleetheid en volledigheid van de registratie
Wij wensen u veel leesplezier! Wilt u een exemplaar van het magazine? Vraag deze dan aan via lroi@orthopeden.org.
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.