10 augustus 2017

Publicatie 'Statistiek op maat voor orthopedische problemen'

Voor een aanzienlijk deel (ongeveer 20%) van de ruim 50.000 patiënten per jaar die een heup- of knieprothese krijgt, blijft het niet bij het vervangen van 1 heup of knie, maar wordt de andere op termijn ook vervangen door een prothese. Deze zogeheten bilaterale patiënten vormen een groep die weinig bestudeerd is. De statistiek van deze groep is ingewikkeld door de aanname (voor vrijwel alle statistische methodes) dat alle waarnemingen onafhankelijk van elkaar zijn. In het geval van heupprothesen zou de aanname betekenen dat het verloop (bijvoorbeeld wel of geen revisie) van de ene heupprothese losstaat van de andere heupprothese. Dat is echter niet aan de orde als het gaat om 2 prothesen in 1 patiënt. 
In de wetenschappelijke literatuur wordt op verschillende manieren met dit probleem omgegaan. Eén daarvan is om de bilaterale patiënten weg te laten uit de analyse. Alhoewel dit op het eerste gezicht misschien een goede oplossing lijkt, kan het weglaten van deze patiënten juist tot zeer misleidende resultaten leiden. Dat komt doordat er meestal enige tijd tussen het plaatsen van de twee prothesen zit en omdat het mogelijk is dat patiënten overlijden voordat de tweede prothese is geplaatst. 
Als alleen de patiënten met twee prothesen worden weggelaten, selecteer je de patiënten mede op overleving. Dit is een berucht probleem in de statistiek: de zogeheten immortal time bias. Een gevolg kan zijn dat de kans op revisie wordt onderschat. Met behulp van LROI data legt een onderzoeksgroep uit hoe dat komt en zij bespreken enkele alternatieve statistische methodes die wél gepast zijn voor de analyse van deze orthopedische data. De LROI-data is zeer geschikt om dit soort statistische vraagstukken te onderzoeken, omdat de dataset groot is en er daarmee lastige statistische vraagstukken onderzocht kunnen worden.   

Patients with Staged Bilateral Total Joint Arthroplasty in Registries: Immortal Time Bias and Methodological Options. S.L. van der Pas, R.G.H.H. Nelissen and M. Fiocco. Journal of Bone & Joint Surgery 2017 American Volume 99 (15), p e82.  
 
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.