28 juli 2020

Onderzoek naar impact COVID-19 op orthopedische prothesezorg

Tijdens de eerste COVID-19 golf is de reguliere zorg compleet stilgelegd. Hierdoor zijn er in Nederland wachtlijsten ontstaan. Dit heeft ook veel invloed op de orthopedie. 

Call impact COVID-19
U kunt data uit de LROI gebruiken om onderzoeksvragen over de impact van COVID-19 op de orthopedische prothesezorg te beantwoorden. Wij hoorden al van verschillende vakgroepen dat er ideeën zijn om dit op te pakken. Om deze ideeën beter te stroomlijnen - en te voorkomen dat meerdere onderzoeksgroepen hetzelfde onderwerp uitwerken - zetten we een call op. Via deze call kunt u interesse tonen voor een onderwerp dat gerelateerd is aan de impact van COVID-19 op de orthopedische zorg. Gebruik hiervoor het formulier Expression of interest.  Stuur het voor 15 september naar lroi@orthopeden.org

Proces en planning
Na 15 september beoordeelt een werkgroep - bestaande uit prof. dr. Wim Schreurs, dr. Reinoud Brouwer, dr. ir. Liza van Steenbergen en Geke Denissen - de aanvragen. In die beoordeling komen de volgende punten aan bod:
 • Is het onderwerp door meerdere onderzoeksgroepen ingediend?
 • Is het onderwerp zinvol om uit te zoeken? Welke kennis levert het op? 
 • Kan het onderzoek uitgevoerd worden met LROI-data? 
 • Blijft de privacy van de patiënt en de zorgaanbieder gewaarborgd?
Er zijn drie uitkomsten mogelijk:  
 • Uw onderwerp is uniek binnen de aanvragen, en voldoet ook aan de overige punten. Dan wordt het onderwerp voor uw onderzoeksgroep gereserveerd. 
 • Uw onderwerp komt overeen met een onderwerp van een andere onderzoeksgroep, maar voldoet wel aan de andere punten. Wij vragen u dan om samen te werken met die andere onderzoeksgroep. 
  Wij reserveren het onderwerp voor beide onderzoeksgroepen. Dit kan een samenwerking worden of u kunt besluiten dat één van de onderzoeksgroepen het onderwerp verder uitwerkt. 
 • Het onderwerp is niet zinvol om uit te werken, kan niet uitgevoerd worden met LROI-data of de privacy van de patiënt/zorgaanbieder is niet gewaarborgd. Wij stellen dan geen data beschikbaar.

Eind september 2020 maken wij bekend welke onderwerpen zijn gereserveerd. Als een onderwerp is gereserveerd, dan is het niet zinvol om voor dit onderwerp nóg een onderzoeksaanvraag in te dienen. 

Lopende onderzoeken
Er lopen inmiddels 2 onderzoeken naar de impact van COVID-19 op de orthopedische zorg. U kunt geen Expression of interest formulier meer indienen voor deze onderwerpen: 
 • Impact of the intelligent COVID-19 lockdown on the quality of life in hip and knee arthroplasty patients in the Netherlands; dr. Max Reijman et al. 
 • Trend van heup en knieprothesen tijdens de COVID-19 lock-down. Welke operaties zijn wel doorgegaan en waar vonden deze operaties plaats? Prof. dr. Wim Schreurs et al.
Informatie
Heeft u vragen, neem dan contact op met via lroi@orthopeden.org of 073-7003420. 

Expression of interest formulier 
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.