28 januari 2020

LROI-subsidie 2021

Ook dit jaar kunt u financiering aanvragen om onderzoek te doen met gegevens van de LROI. De Stichting Van Rens Fonds is gefuseerd met de Stichting LROI. Na het NOV-Jaarcongres opent de LROI-subsidieronde en kunnen er projectvoorstellen ingediend worden die gebaseerd zijn op LROI data.

Voorwaarden
  • Onderzoeksduur 3 tot 12 maanden  
  • Het aanvragen van cofinanciering elders is toegestaan 
  • Een lid van de NOV kan - al dan niet samen met een buitengewoon NOV-lid - een subsidieaanvraag indienen
Het is toegestaan om extra variabelen toe te voegen aan de LROI-data waarmee u onderzoek doet. 

Planning
De definitieve subsidievoorwaarden en het aanvraagformulier voor de subsidie staan online. De deadline voor het indienen van uw onderzoeksvoorstel is woensdag 1 april 2020 14.00 uur. Na het sluiten van de subsidieronde zal het bestuur van de LROI zich laten adviseren door de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van de LROI en door externe referenten. Zij beoordelen de projectvoorstellen o.a. op wetenschappelijke kwaliteit, maatschappelijke relevantie en impact op de kwaliteit van de orthopedische zorg. Uiterlijk 9 maanden na de deadline ontvangen de aanvragers definitief bericht over de toekenning dan wel afwijzing van een projectvoorstel.

Meer informatie
Meer informatie staat op de webbsite. NOV-leden kunnen de voorwaarden inzien via MijnNOV; in de map Berichten van de NOV/Documenten. Als  u vragen heeft, kunt u  contact opnemen met het LROI-bureau via LROI@orthopeden.org of 073-7003420.
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.