09 februari 2018

LROI publicatie Journal of Arthroplasty: effect chirurgische benadering op PROMs na THP

Op 2 februari publiceerde het Journal of Arthroplasty het artikel Similar superior patient reported outcome measures (PROMs) for anterior and posterolateral approach after total hip arthroplasty: Postoperative PROM-improvement after 3 months in 12,774 primary THAs using the anterior, anterolateral, straight lateral or posterolateral approach van Rinne M Peters en diens onderzoeksgroep online.

Het onderzoek gaat over het effect van chirurgische benadering op de uitkomsten van PROMs, 3 maanden na een totale heupprothese. De conclusie is dat de anterieure en posterolaterale benadering een grotere verbetering lieten zien in zelf gerapporteerd fysiek functioneren in vergelijking met de anterolaterale en direct laterale benadering bij patiënten die een primaire totale heupprothese kregen. De klinische verschillen waren echter klein.

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.