22 februari 2017

Jaarrapportage 2015

Registratie van gewrichtsprothesen; een schat aan informatie

De Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) presenteert dit jaar haar jaarrapportage op een website. Alle gegevens over gewrichtsprothesen - geplaatst in 2015 - staan er overzichtelijk op een rijtje. De hoeveelheid data neemt ieder jaar toe en daarmee ook de mogelijkheid voor verdieping. Zo is dit jaar voor het eerst inzichtelijk wat de 1-, 3- en 5-jaarsoverleving van de meest geplaatste prothesen is. Ook de uitkomsten van de patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten (PROMs) voor patiënten met een heup- en knieprothese worden voor het eerst gepresenteerd.

Behalve de online jaarrapportage kwam er een magazine uit. Daarin laat de LROI zien hoe de orthopedie de gegevens kan gebruiken in de evaluaties. In deze speciale uitgave lichten zij er een aantal thema's uit en per hoofdstuk geven experts hun visie op de uitkomsten. Aan het woord komen onder andere orthopedisch chirurgen, vertegenwoordigers van Patiëntenfederatie Nederland en de industrie.

Trots op de orthopedie
Prof. dr. Rob Nelissen, voorzitter van de LROI en de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV), is trots op het resultaat. ‘Dit is echt een gezamenlijk product van de orthopedie in Nederland. Patiënten, orthopedisch chirurgen, traumachirurgen, medewerkers van de secretariaten, operatie-assistenten, onderzoekers, kwaliteitsmedewerkers, physician assistants, verpleegkundig specialisten en de orthopedische industrie dragen allemaal bij aan de registraties in de LROI. Hun bijdrage maakt dat we de patiëntveiligheid en de kwaliteit van de orthopedische zorg nog verder kunnen verbeteren. Het geeft ons jaarlijks meer mogelijkheden. Zo kunnen we nu voor het eerst inzichtelijk maken dat de patiënten die een nieuwe heup kregen, ervaren dat de algemene kwaliteit van leven en het fysieke functioneren na de operatie beter zijn dan ervoor. Zo'n uitkomst kunnen we weer gebruiken in de spreekkamer als we samen met een patiënt een beslissing moeten nemen over wel of niet opereren. De ervaringen van andere patiënten helpen daarbij.'

Kwaliteitsregister
De LROI is het register van alle heup-, knie-, enkel-, schouder-, en elleboogprothesen in Nederland. Hierin staan de gegevens van gewrichtsvervangende operaties, uitgevoerd in Nederland. Sinds 2014 staan ook de patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten (PROMs) in de LROI. Deze beschrijven de uitkomsten vanuit het perspectief van de patiënt.
De gegevens in de LROI worden gebruikt om de patiëntveiligheid en de kwaliteit van de orthopedische zorg nog verder te verbeteren. Zo zijn minder goed presterende prothesen bijvoorbeeld eerder te signaleren en de patiënten snel te traceren als er sprake is van een calamiteit. De zorgaanbieders kunnen de gegevens in de LROI bovendien gebruiken om de eigen resultaten te vergelijken met de landelijke resultaten. Dit stelt hen in staat om het eigen medisch handelen te verbeteren en kan hen ondersteunen bij de keuze voor een gewrichtsprothese.

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.