24 juli 2018

Doet uw vakgroep mee aan de IQ Joint studie? Werken aan kwaliteitsverbetering met de LROI

De LROI groeit en bloeit. Vanaf het moment dat in het jaar 2007 werd gestart met registratie van protheses blijft het aantal protheses dat geregistreerd wordt nog ieder jaar toenemen. In het jaar 2017 werden onder andere 29.937 totale heupprotheses en 26.030 totale knieprotheses geregistreerd. Met de data die bij de registraties verzameld wordt en de analyse van deze data kan de Orthopedische zorg en patiëntveiligheid in de komende jaren verder verbeterd worden. 

Binnenkort start de IQ Joint studie (voluit: Improving Quality based on the Joint registry studie), mogelijk gemaakt met subsidie van het Van Rens Fonds. Doel van de studie is om meer inzicht te krijgen in de variatie in verschillende uitkomsten na totale heup- en knieprothese-operaties tussen ziekenhuizen. Daarnaast wordt geobjectiveerd hoe ziekenhuizen de informatie vanuit de LROI kunnen gebruiken om de geleverde zorg te verbeteren. Kan de informatie beter op een andere manier worden teruggekoppeld? Of kan terugkoppeling van informatie worden verbeterd door het toevoegen van bestaande data die momenteel niet in de LROI database zijn opgenomen? 

Opzet van de studie
De onderzoekers starten met het in kaart brengen van de variatie in uitkomsten tussen ziekenhuizen in Nederland op basis van LROI-data. Hiervoor worden de uitkomsten met betrekking tot revisies en Patient Reported Outcome Measures (PROM’s) gebruikt, gecorrigeerd voor eventuele verschillen tussen ziekenhuizen in patiënten-mix (leeftijd, geslacht, ASA-klasse, BMI, roken en Charnley-comobiditeitsscore). 

Voor ziekenhuizen die deelnemen aan de IQ Joint studie zullen vervolgens de LROI-gegevens worden gekoppeld aan beschikbare gegevens uit andere bronnen (heropname en ligduur). Op basis van deze gegevens zal een samengestelde uitkomst worden ontwikkeld die voor iedere patiënt kan worden bepaald. De samengestelde uitkomst wordt gedefinieerd als: overleving, geen revisie binnen 1 jaar of heropname binnen 30 dagen, een normale verblijfsduur en een toename van PROM’s ten opzichte van vergelijkbare andere patiënten. Deze samengestelde uitkomst zal een naar verwachting een completer beeld geven van de ziekenhuisperformance.

Deelnemende ziekenhuizen worden vervolgens gerandomiseerd naar een vroege versus een late groep t.a.v. het krijgen van ondersteuning om de LROI te gebruiken voor kwaliteitsverbetering. In de eerste periode zal de vroege groep actief worden ondersteund en worden vergeleken op het initiëren van kwaliteitverbeterinitiatieven en op de samengestelde uitkomst met de andere groep waar patiënten de gebruikelijke zorg krijgen. In de tweede periode moet de vroege groep de interventie in de dagelijkse praktijk kunnen volhouden (zonder actieve ondersteuning) en vergeleken worden met de late groep die nu actief wordt ondersteund. 

Wat wordt er verwacht van uw vakgroep
  • U stuurt regelmatig LROI data in en krijgt feedback over uw uitkomsten t.o.v. andere deelnemende ziekenhuizen, en bent bereid de onderzoeksgroep feedback te geven over welk format het meest geschikt is om tot kwaliteitsverbetering te komen.
  • U rapporteert welke initiatieven u hebt ondernomen om de kwaliteit van zorg te verbeteren.
  • De gezamenlijke registratiegegevens uit de LROI-database worden gekoppeld aan gegevens uit bronnen uit uw ziekenhuis, zoals verblijfsduur, overname en kwaliteitsindicatoren. In samenwerking met de ICT-afdeling van uw ziekenhuis zullen hier afspraken over worden gemaakt. 
Op dit moment is er nog plaats voor negen ziekenhuizen binnen het onderzoek. Als u geïnteresseerd bent, kunt u via onderzoeker drs. P van Schie het onderzoeksvoorstel opvragen voor meer detailleerde informatie (p.van_schie@lumc.nl).

Met hartelijke groet,

Prof. dr. Rob G.H.H. Nelissen
Dr. Perla Marang-van de Mheen
Drs. Peter van Schie
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.