09 januari 2019

Bijdragen Van Rens Fonds 2019 toegekend

In december 2018 heeft het bestuur van het Van Rens Fonds een financiële bijdrage toegekend aan twee projecten. Na beoordeling door externe referenten hield de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) een blinde stemming, waarna zij een rangorde bepaalden en een advies opstelden. Dit advies is aangeboden aan het bestuur van de LROI (voor de inhoud) en het Van Rens Fonds (voor uiteindelijke beslissing over de toewijzing van de financiën). Met inachtneming van het advies van de WAR heeft het bestuur van het Van Rens Fonds in haar vergadering het onderzoeksbudget 2019 toegewezen aan de volgende 2 projecten: Het Van Rens Fonds stelt subsidie beschikbaar voor het uitvoeren van orthopedisch wetenschappelijk onderzoek. De doelstellingen van het fonds zijn het bevorderen van de kwaliteit van het orthopedisch handelen en het borgen van de patiëntveiligheid. Op de website vindt u meer informatie over het van Rens Fonds en binnenkort ook over de nieuwe subsidiemogelijkheid. 
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.