02 mei 2017

Artikel Wierd Zijlstra in Acta Orthopaedica: effect femurkopgrootte en chirurgische benadering

Recent verscheen het paper van Wierd Zijlstra over het effect van femurkopgrootte en chirurgische benadering online in Acta Orthopaedica. 
Uit de resultaten - gebaseerd op LROI data - blijkt dat het risico op revisie als gevolg van dislocatie van een totale heupprothese kleiner is bij een anterieure en anterolaterale benadering dan bij een posterolaterale benadering. Dit gaat echter ten koste van meer revisies-ingrepen als gevolg van steelloslating en andere redenen.
Voor alle benaderingen is er een voordeel bij het gebruik van 32 mm kopjes in plaats van 22 en 28 mm kopjes. Bij de posterolaterale benadering kunnen 36 mm kopjes veilig gebruikt worden om het risico op revisie als gevolg van dislocatie te verminderen.  

Lees het artikel.

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.