Datakwaliteit

We hebben de volgende projecten om de kwaliteit van de LROI te optimaliseren:

Compleetheid registraties
Wat: Vergelijken van het aantal ingrepen in de LROI met informatie uit elk ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS).
Terugkoppeling: De compleetheid wordt teruggekoppeld naar de zorgaanbieders en bij de kwaliteitsvisitaties beoordeeld.
Wanneer: Jaarlijks tussen april en september.
Compleetheid zorgaanbieders
Wat: Ieder jaar komen er nieuwe zorgaanbieders bij die prothesen plaatsen. Om te kunnen controleren of er zorgaanbieders zijn die nog niet in de LROI registreren, vergelijken we de zorgaanbieders in de LROI met allezorgaanbieders die een gewrichstprothese-ingreep hebben gedeclareerd. 
Terugkoppeling: Als er zorgaanbieders zijn die nog niet in de LROI registreren, schrijven we die aan.
Wanneer: Jaarlijks tussen januari en augustus.  
Volledigheid
Wat: Het aantal registraties waarbij alle variabelen zijn gevuld.
Terugkoppeling: De volledigheid van de registratie kan per variabele en voor de gehele registratie worden bekeken op het LROI dashboard.
Wanneer: Continu.
Classificatie artikelnummers
Wat: Het actief bekijken van artikelnummers die niet worden herkend en informeren van zorgaanbieders om eventuele onbekende artikelnummers door te geven. Door deze onbekende artikelnummers op te vragen bij de betreffende fabrikanten blijft de implantatencatalogus up-to-date.
Terugkoppeling: Alle artikelnummers worden herkend in de LROI. 
Wanneer: Continu.
Check BSN nummer
Wat: Actieve controle van het percentage volledig ingevulde BSN nummers. Dit nummer wordt geëncrypteerd opgeslagen via de module TRES van ZorgTTP.
Terugkoppeling: Als het percentage onder de 95 procent ligt, vragen we de zorgaanbieder hier meer aandacht aan te geven. 
Wanneer: Jaarlijks tussen december en april. 
Koppeling datum overlijden
Wat: Om de correcte levensduur - en dus de prestatie van een prothese - te bepalen, is het noodzakelijk dat de datum van overlijden van een patiënt met een gewrichtsprothese in het register wordt opgenomen. Via een koppeling - die de privacy van de patiënt waarborgt en die juridisch veilig is - wordt de eventuele overlijdensdatum van de patiënt in de registratie opgenomen. 
Terugkoppeling: Niet van toepassing. 
Wanneer: Ieder kwartaal vindt een koppeling plaats. 
Barcodescanners
Wat: Het implementeren van software voor het lezen van barcodes in de LROI. Hiermee voorkomen we registratiefouten (het verkeerd invoeren van artikelnummers).
Terugkoppeling: Alle zorgaanbieders krijgen een barcodescanner om artikelnummers te scannen.
Wanneer: Continu.
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.